Privacyverklaring House of
Hier vind je de privacy verklaring van House of, een Vennootschap onder Firma onder Nederlands recht gevestigd te Dril 1a 1131 ZR te Volendam.
 
 Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe House of daarmee omgaat. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doel jouw gegevens worden gebruikt. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

House of
Je leest op dit moment de privacyverklaring van House of. House of maakt een uniek kunstwerk van jouzelf, een dierbare of jouw huisdier. 
 
 Er zijn verschillende situaties waarbij jouw gegevens door House of verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. 
 
 Heb je vragen over, van, voor het gebruik van jouw gegevens door House of? Dit zijn onze contactgegevens en -mogelijkheden:
 Je kunt een mail sturen naar contact@house, langskomen in de winkel of telefonisch contact opnemen.


 Doel gegevens en rechtsgronden voor verwerking
House of gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden;

 01. Contact opnemen:
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met House of via het contactformulier op de website. In dit formulier wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden.

02. Het vervaardigen en toesturen van de producten: Om het beeldje te kunnen maken, maken wij een scan van jouw lichaam, dat van een dierbare of jouw huisdier. Deze scan bestaat uit een digitale 3D-weergave. Deze scan wordt bewaard in zowel de Cloud als harde schijf en wordt door ons geprint. Daarnaast gebruiken we je adresgegevens om de beeldjes toe te kunnen sturen. De scan gegevens worden niet op een andere manier gebruikt, tenzij je daar ons toestemming voor geeft.

03. Voor het technisch en functioneel beheer van de website: De website van House of verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Een aantal van deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomsten (zoals het maken van een scan, het uitprinten en bewerken van de beeldjes en verwerken van contactgegevens voor het toesturen van het beeldje en het afwikkelen van de betaling) of zijn wij verplicht te verwerken op basis van de wet. Andere gegevens worden enkel gebruikt met jouw toestemming of voor ons gerechtvaardigd belang (zoals het verbeteren van de producten, en/of de website). 

Gevolgen van het niet verstrekken van gegevens
Verstrekking (en verwerking) van de hierboven onder 1 en 2 genoemde gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om onze dienstverlening aan jou mogelijk te maken. Indien je deze gegevens niet verstrekt kunnen wij je niet, of niet goed van dienst zijn.

Ontvangers
House of zal je persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor onze diensten (bijvoorbeeld het hosten van de website), wanneer de wet of een rechtelijke uitspraak ons hiertoe verplicht, om de rechten, eigendom of veiligheid van House of te beschermen of op basis van jouw toestemming. Daarbij trachten wij altijd jouw privacy zoveel mogelijk te respecteren, House of maakt onder andere gebruik van:


01. Google Analytics: Hiermee wordt informatie omtrent het gebruik van onze website, zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt vergaart.Opslag periode
Jouw gegevens worden bewaard door House of, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens moeten bewaren.

01. Contact opnemen: Op het moment dat je contact opneemt met house of via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. House of zal deze gegevens voor een termijn van vijf jaar bewaren.

02. Analytics: De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden na vijf jaar verwijderd.

03. Het maken van de scan: De scan die we van jou bewaren is niet anoniem, maar tot jou herleidbaar op basis van je naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden bewaard tot na verzending van het beeldje en het in goede orde ontvangen is.

Beveiliging
House of maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen (ongewilde) vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of toegang. House of beschermt deze persoonsgegevens op een wijze die redelijkerwijze van haar verwacht mag worden. De persoonsgegevens die door House of zijn verzameld zijn alleen toegankelijk via beveiligde software.

Jouw rechten
 01. Recht op inzage:
Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij House of vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met House of.

 02. Recht op rectificatie:
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door House of.

 03. Recht op wissen, beperken van de verwerking of bezwaar maken tegen het gebruik van gegevens:
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij House of vastgelegd zijn? Dan heb je onder omstandigheden het recht op het laten wissen van jouw gegevens, het gebruik ervan te beperken of bezwaar te maken tegen het gebruik van deze gegevens. 
 
 
 

04. Het intrekken van gegeven toestemming. Wil je gegeven toestemming intrekken? Dat is altijd mogelijk.

05. Het recht van dataportabiliteit: onder omstandigheden heb je het recht op dataportabiliteit, denk met name aan het overdragen aan jou (of een ander) van de gemaakte scan, hier zal House of voor zover mogelijk aan meewerken.

06. Recht op het indienen van een klacht: wij vragen je contact met ons op te nemen als je een klacht hebt. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat House of niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.


Privacy Statement
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele toekomstige wijzigingen worden in deze privacyverklaring gepubliceerd. We raden je aan deze van tijd op tijd te raadplegen om hiervan op de hoogte te zijn. 
 
Deze versie van het privacy statement is van kracht sinds: 10-08-2022.

Privacyverklaring House of
Hier vind je de privacy verklaring van House of, een Vennootschap onder Firma onder Nederlands recht gevestigd te Dril 1a 1131 ZR te Volendam.
 
 Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe House of daarmee omgaat. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doel jouw gegevens worden gebruikt. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

House of
Je leest op dit moment de privacyverklaring van House of. House of maakt een uniek kunstwerk van jouzelf, een dierbare of jouw huisdier.
 
 Er zijn verschillende situaties waarbij jouw gegevens door House of verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven.
 
 Heb je vragen over, van, voor het gebruik van jouw gegevens door House of? Dit zijn onze contactgegevens en -mogelijkheden:
 Je kunt een mail sturen naar contact@house, langskomen in de winkel of telefonisch contact opnemen.

 Doel gegevens en rechtsgronden voor verwerking
House of gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden;

 01. Contact opnemen:
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met House of via het contactformulier op de website. In dit formulier wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden.

02. Het vervaardigen en toesturen van de producten: Om het beeldje te kunnen maken, maken wij een scan van jouw lichaam, dat van een dierbare of jouw huisdier. Deze scan bestaat uit een digitale 3D-weergave. Deze scan wordt bewaard in zowel de Cloud als harde schijf en wordt door ons geprint. Daarnaast gebruiken we je adresgegevens om de beeldjes toe te kunnen sturen. De scan gegevens worden niet op een andere manier gebruikt, tenzij je daar ons toestemming voor geeft.

03. Voor het technisch en functioneel beheer van de website: De website van House of verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Een aantal van deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomsten (zoals het maken van een scan, het uitprinten en bewerken van de beeldjes en verwerken van contactgegevens voor het toesturen van het beeldje en het afwikkelen van de betaling) of zijn wij verplicht te verwerken op basis van de wet. Andere gegevens worden enkel gebruikt met jouw toestemming of voor ons gerechtvaardigd belang (zoals het verbeteren van de producten, en/of de website). 

Gevolgen van het niet verstrekken van gegevens
Verstrekking (en verwerking) van de hierboven onder 1 en 2 genoemde gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om onze dienstverlening aan jou mogelijk te maken. Indien je deze gegevens niet verstrekt kunnen wij je niet, of niet goed van dienst zijn.

Ontvangers
House of zal je persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor onze diensten (bijvoorbeeld het hosten van de website), wanneer de wet of een rechtelijke uitspraak ons hiertoe verplicht, om de rechten, eigendom of veiligheid van House of te beschermen of op basis van jouw toestemming. Daarbij trachten wij altijd jouw privacy zoveel mogelijk te respecteren, House of maakt onder andere gebruik van:


01. Google Analytics: Hiermee wordt informatie omtrent het gebruik van onze website, zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt vergaart.Opslag periode
Jouw gegevens worden bewaard door House of, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens moeten bewaren.

01. Contact opnemen: Op het moment dat je contact opneemt met house of via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. House of zal deze gegevens voor een termijn van vijf jaar bewaren.

02. Analytics: De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden na vijf jaar verwijderd.

03. Het maken van de scan: De scan die we van jou bewaren is niet anoniem, maar tot jou herleidbaar op basis van je naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden bewaard tot na verzending van het beeldje en het in goede orde ontvangen is.

Beveiliging
House of maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen (ongewilde) vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of toegang. House of beschermt deze persoonsgegevens op een wijze die redelijkerwijze van haar verwacht mag worden. De persoonsgegevens die door House of zijn verzameld zijn alleen toegankelijk via beveiligde software.

Jouw rechten
 01. Recht op inzage:
Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij House of vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met House of.

 02. Recht op rectificatie:
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door House of.

 03. Recht op wissen, beperken van de verwerking of bezwaar maken tegen het gebruik van gegevens:
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij House of vastgelegd zijn? Dan heb je onder omstandigheden het recht op het laten wissen van jouw gegevens, het gebruik ervan te beperken of bezwaar te maken tegen het gebruik van deze gegevens.04. Het intrekken van gegeven toestemming. Wil je gegeven toestemming intrekken? Dat is altijd mogelijk.

05. Het recht van dataportabiliteit: onder omstandigheden heb je het recht op dataportabiliteit, denk met name aan het overdragen aan jou (of een ander) van de gemaakte scan, hier zal House of voor zover mogelijk aan meewerken.

06. Recht op het indienen van een klacht: wij vragen je contact met ons op te nemen als je een klacht hebt. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat House of niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.


Privacy Statement
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele toekomstige wijzigingen worden in deze privacyverklaring gepubliceerd. We raden je aan deze van tijd op tijd te raadplegen om hiervan op de hoogte te zijn. 
 
Deze versie van het privacy statement is van kracht sinds: 10-08-2022.